Banner

Radikal Forum

Yaşama dair her ne varsa...

Çevre Bilimi

1
Çevre bilimi, çevre sorunlarını ve çevre üzerindeki insan etkilerini incelemek için ekoloji, jeoloji, meteoroloji, biyoloji, kimya, mühendislik ve fizikten yararlanan disiplinler arası akademik alan. Çevre bilimi, hem uygulamalı hem de teorik yönleri olan nicel bir disiplindir ve dünyadaki hükümetlerin politikalarını bilgilendirmede etkili olmuştur. Çevre bilimi, insanın çevre ile ilişkisini ve bunun sosyal ve politik boyutlarını vurgulayan çevre çalışmalarından ayrı olarak kabul edilir. Örneğin, çevre çalışmalarındaki bir araştırmacı, uluslararası iklim değişikliği protokollerinin ekonomik ve politik boyutlarına odaklanabilirken, bir çevre bilimcisi, iklim değişikliğini modellerle etkilerini ölçerek ve azaltma araçlarını değerlendirerek anlamaya çalışacaktır.

Çevrenin incelenmesi herhangi bir insan çabası kadar eski olmasına rağmen, modern çevre bilimi alanı, 1960'larda ve 70'lerde çevre sorunları hakkında artan kamu bilinci ve endişesinden gelişti. Rachel Carson'ın Sessiz Bahar (1962) ve Paul R. Ehrlich'in Nüfus Bombası (1968) gibi kitapların yayınlanması, nükleer silahların yayılması ve toksinlerin ve kimyasalların antropojenik salınımı konusundaki artan endişelerle birlikte, insan eylemlerinin çevre üzerindeki etkilerini inceleme ihtiyacı konusunda farkındalık yarattı. Gelişmekte olan çevre bilimi alanı, 1979 Three Mile Island kazası gibi felaketlerin etkilerini veya atmosferik kükürt dioksit ve diğer emisyonların asit yağmuru üzerindeki etkisini ölçme görevini üstlendi. Çevre bilimcileri, alternatif enerji sistemleri, kirlilik kontrolü ve doğal kaynak yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli çevre sorunlarını ve potansiyel çözümleri analiz eder ve hükümet, endüstri, üniversiteler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından istihdam edilebilir.
İnsanın anayurdu çocukluğudur
Jorge Amado
Cevapla

“Çevre Bilim” sayfasına dön