Banner

Radikal Forum

Yaşama dair her ne varsa...

Var Olmanın Savaşı

1
Hayatta kalmanın kuralları


Dünya üzerinde insan da dahil var olan bütün yaşam formları 4 milyar yıl önce serüvenlerine denizden başladılar, yaşamın biricik kaynağıydı su.

Dünyada hayatta kalmanın 3 kuralı vardır:
  • Adaptasyon
  • Rekabet
  • Kaos, büyük yok oluşlar
Adaptasyon: Bir canlı çevresine ne kadar adapte olur uyum sağlarsa yaşama şansı o kadar artar.
Rekabet: Evrimi tetikler, bu da yine ayakta kalma şansı için elzemdir.
Kaos: Yaşamın sudan başlayan serüveni süresince geçen 4 milyar yıl boyunca dünya çok büyük yok oluşlar yaşadı, kuraklık, buz devri, 65 milyon yıl önce dünyaya düşen meteorun yarattığı felâketler zinciri, seller, volkanik felâketler...

Her yok oluş sonrası hayatta kalabilenler yeni şartlara uyum sağlayan yeni mutasyonlar geliştirdiler ve bunu nesillere aktardılar, bu Darwin'in sözünü ettiği doğal seleksiyondu.

Benim naçisane bir teorim vardır buna göre evrende her şey koşullar ve olasılıklar üzerine işliyor; en basit anlatımla bir ağacın yaprağının dalından koptuktan sonra nereye düşeceği koşullara ve olasılıklara bağlı ...
Havanın sıcaklığı, rüzgarın hızı, yönü, yaprağın ağırlığı, şekli, konumu... Bunlar gibi aklımıza gelen ve gelmeyen pek çok faktör o yaprağın nereye düşeceği olasılığında etkili faktörler.

Bu yaşam için de böyle; Adaptasyon bir şartsa, olasılık canlının hayatta kalması oluyor.
Rekabet şartsa olasılık yine canlının hayatta kalmasıyla sonuçlanıyor.
Ve kaos bir şartsa olasılık yine canlının varlığını sürdürebilmesi olasılığını arttırıyor.

Özetle var olmak canlılara verilmiş bir lûtuf değil, bizzat canlının tırnaklarıyla kazarak küllerinden yeniden doğmasıyla ilgili bir mücadele.


En son Thoth tarafından 26 Ara 2023, 01:35 tarihinde darbelendi.
İnsanın anayurdu çocukluğudur
Jorge Amado
Cevapla

“Radikal Not Defteri” sayfasına dön