Banner

Radikal Forum

Yaşama dair her ne varsa...

Kimya Nedir?

1
Kimya Nedir?
Kimya, temel olarak maddelerin özellikleri, geçirdikleri değişiklikler ve bu değişiklikleri tanımlayan doğal yasalarla ilgilenen bir doğa bilimi dalıdır.

Niteliksel ve nicelikseldir
Kimya çalışması, odak noktasında kalitatiften kantitatif olana kadar uzanır. Örneğin, daha kalitatif kimyager, tıpta kullanılan yeni bir bileşiğin sentezlenmesi üzerinde çalışabilirken, daha kantitatif çalışma, atomların ve moleküllerin mikroskobik seviyesine uygulanan fiziğe çok benzeyebilir.

Her Yerde vardır
Kimyasallar her yerdedir ve her şeydir. Dokunabildiğiniz, koklayabildiğiniz veya görebildiğiniz her şey bir veya daha fazla kimyasal içerir. Birçoğu doğal olarak oluşur, ancak bazıları insan yapımıdır.

Keşiftir
Kimyagerler doğal olarak oluşan kimyasalları keşfederler ve daha önce hiç görülmemiş yenilerini yaparlar. Kimyagerler, doğal ve insan yapımı kimyasalların özelliklerini inceler. Bu bilgi, bazı kimyasalların daha kullanışlı hale getirilmesi için nasıl değiştirilebileceğini anlamak için kullanılır ve değişiklikleri yapmak için yöntemler geliştirirler.

Her Şeyde Vardır
Kimyagerler doğal dünyayı incelemeye çalışırlar, aynı zamanda moleküler düzeyde modifikasyon yoluyla onu geliştirmeye çalışırlar. Her şey bir kimyasal olduğu için, kimya modern endüstriyel ekonomilerin temellerinden biridir.

Dünyamızı İyileştirir
Kimya alanındaki gelişmeler dünyamızda büyük gelişmeler sağlamıştır. İyileştirmeler, hastalıkları iyileştiren yeni ilaçlardan, bizi daha güvenli ve daha güçlü kılan yeni malzemelere, yeni aktiviteleri mümkün kılan yeni enerji kaynaklarına kadar uzanmaktadır.
İnsanın anayurdu çocukluğudur
Jorge Amado
Cevapla

“Kimya” sayfasına dön