Banner

Radikal Forum

Yaşama dair her ne varsa...

Astronomi: Bilmeniz Gereken Her Şey

1
Astronomi, insanlığın yıldızlarla dolu gökyüzüne olan eski hayranlığından doğdu.

Astronomi, yıldızlarAstronomi, yıldızları saymanın ve takımyıldızları çıplak gözle haritalamanın mütevazı başlangıcından, bugün gördüğümüz insanlığın teknolojik yeteneklerinin etkileyici vitrinine kadar gelişen en eski bilimsel disiplinlerden biridir.

Astronominin binlerce yıldır kaydettiği ilerlemeye rağmen, gökbilimciler hala evrenin doğasını ve insanlığın içindeki yerini anlamak için çok çalışıyorlar. Bu soru, evren anlayışımız genişleyen teknik yeteneklerimizle büyüdükçe daha da karmaşık hale geldi.

Gökyüzünün derinlikleri giderek daha sofistike hale gelen teleskoplarımızın önünde açıldıkça ve hassas dedektörler en tuhaf sinyal türlerini tespit etmemizi sağladıkça, atalarımızın baktığı yıldızlarla dolu gökyüzü, kara delikler, beyaz cüceler, nötron yıldızları ve süpernovalar dahil olmak üzere akıllara durgunluk veren nesnelerden oluşan bir hayvanat bahçesine dönüştü.

Aynı zamanda, ilk gökyüzü gözlemcilerinin hayal gücüne ilham veren iki boyutlu takımyıldızlar, optik bir yanılsamaya indirgendi, bunun arkasında uzay-zamanda hızla ilerleyen galaksilerin girdabı, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama ile başlayan bir hikayeyi ortaya çıkardı.

İşte astronominin hikayesi ve evren anlayışımız nasıl gelişti.
ASTRONOMİ; SIK SORULAN SORULAR

Astronomi nedir?
Astronomi, gök cisimlerini ve fenomenlerini incelemek için matematik, fizik ve kimyayı kullanır.

Astronominin 4 türü nedir?
Astronomi sadece dört türe ayrılamaz. Gözlemsel astronomi, teorik astronomi, gezegen bilimi, astrofizik, kozmoloji ve astrobiyoloji gibi birçok alt alanı kapsayan geniş bir disiplindir.

Astronomide ne okuyorsunuz?
Astronomi okuyanlar, içinde bulunan yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve kara delikler dahil olmak üzere evrenin yapısını ve kökenini keşfederler. Gökbilimciler, teori ve gözlem yoluyla evrenimiz hakkındaki temel soruları yanıtlamayı amaçlar.

Astroloji ve astronomi arasındaki fark nedir?
Astroloji, gezegenler gibi gök cisimlerinin konumunun ve hareketinin Dünya'daki insanları ve olayları nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan bir sahte bilim olarak kabul edilir. Astronomi, matematik, fizik ve kimya kullanılarak evrenin bilimsel çalışmasıdır.
Astronomi tarihi: Başlangıçlar

3600 yaşındaki Nebra diski


Astronomi tarihi: Teleskobun gelişi

Orta Çağ boyunca, astronomi bilimi Asya ve İslam dünyasında ilerlemeye devam etti. İslam alimleri, Hipparchus tarafından tanıtılan kataloğu genişleterek Eski Yunanlıların bilgilerini geliştirmeye devam ettiler. ESA'ya göre, gökyüzündeki kadran ve sekstant gibi nesnelerin konumlarını ölçmek için yeni araçlar da geliştirdiler.

Bununla birlikte, insanlığın evreni keşfetmesindeki ilk gerçek atılım, 17. yüzyılda teleskopun icadıyla geldi. İtalyan gökbilimci Galileo Galilei, güneş sistemimizin anlaşılmasında büyük adımlar atmasını sağlayan teknolojiyi ilk benimseyenlerden ve geliştiriciydi.

Büyük Albert Einstein'dan başkası tarafından "modern bilimin babası" olarak adlandırılan Galileo, teleskop sayesinde ayın yüzeyini çizebildi, Jüpiter'in ana uydularını keşfedebildi, güneşte güneş lekeleri bulabildi ve çok daha fazlasını yapabildi.

Teleskobun icadı astronomiyi güçlendirdi. Katolik Kilisesi'nin itirazlarına rağmen, Dünya'nın evrenin merkezi olmadığı, diğer gezegenler ve uydularıyla birlikte güneşin etrafında döndüğü fikri artık inkar edilemezdi.

O zamanlar astronomi, denizcilerin ve gezginlerin dünyayı dolaşmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynadı ve bu nedenle, ilk olarak, hükümet tarafından finanse edilen gözlemevleri, Paris Gözlemevi ve Kraliyet Greenwich Gözlemevi, daha doğru yıldız haritaları oluşturmak amacıyla sırasıyla 1667 ve 1675'te kuruldu.

18. yüzyılda, gökbilimciler ilk kez yakındaki bir yıldızın mesafesini hesaplamayı başardılar ve yıldız kataloglarına üçüncü bir boyut eklediler.

ESA'ya göre, 19. yüzyılda fotoğrafçılığın ortaya çıkışı, gece gökyüzünün haritasını basitleştirdi ve yıldız konumu katalogları hızla birkaç binden on binlerce yıldıza ulaştı. Ay ve güneşin ilk fotoğrafları 1840'larda yayınlandı ve ardından yaklaşık on yıl sonra ilk yıldız Vega'nın görüntüleri yayınlandı.

Maddenin kimyasal bileşimine bağlı olarak ışığı farklı dalga boylarına bölme yeteneğini analiz eden bir disiplin olan spektroskopinin keşfi, 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni ve tamamen beklenmedik astronomik araştırma yolları açtı. Spektroskopi ile gökbilimciler, önce ay ve güneş gibi yakındakilerin ve daha sonra diğer yıldızlar ve hatta galaksiler de dahil olmak üzere daha uzak olan gök cisimlerinin kimyasal bileşimini inceleyebilirler. Birdenbire, astronomi sadece nesnelerin evrende nerede bulunduğuyla ilgili değil, aynı zamanda neyden yapıldığıyla da ilgiliydi.

Galileo'nun teleskop gravürü

Galileo'nun teleskop gravürü.

Astronomi Tarihi: Modern Çağın Patlaması

Dünyanın 20. yüzyılın başından bu yana tanık olduğu genel roket hızındaki teknolojik ilerleme ile el ele, gökbilimcilerin daha uzağı görme ve daha hassas analiz etme yeteneklerini artırdı.

20. yüzyılın başlarında, teleskop teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, gökbilimcilerin ilk kez Samanyolu'nun evrenle eşanlamlı mı yoksa uzaya dağılmış birçok yıldızlı evrenden sadece biri mi olduğunu sorgulamasına neden oldu. Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble, 1920'lerde, bugün Andromeda galaksisi olarak bilinen Andromeda bulutsusundaki yıldızları tek tek ayırt etmeyi ve sonunda Dünya'dan uzaklıklarını hesaplamayı başardığında bu soruyu çözdü. Bu yıldızlar galaksimizdeki her şeyden çok daha uzaktaydı ve Hubble, Andromeda'nın kendi Samanyolu olduğu sonucuna vardı. Gökbilimcilerin gözlerinin önünde aniden yeni, çok daha derin bir evren ortaya çıktı.

Diğer "bulutsuların" kısa süre sonra gökada olduğu doğrulandı. Science News'e göre, on yıl içinde gökbilimciler, bu bulutsuların Dünya'dan uzaklaştıkça hızlandıklarını fark ettiler. Bu keşif, evrenin muhtemelen en uzak geçmişte onu yaratan dev bir patlama zamanından beri genişlediği fikrine yol açtı. Big Bang teorisi doğdu.

İkinci Dünya Savaşı, teknolojik ilerlemeyi daha da hızlandırdı, uzay uçuşu ve evrenin uzaydan keşfi çağını başlattı. Sadece birkaç on yıl önce bilim kurgu malzemesi olan şey hızla gerçeğe dönüşüyordu.

1957'de SSCB ilk uydu olan Sputnik'i fırlattı. O andan itibaren, uydulara giderek daha karmaşık bilimsel araçlar kurulacak ve Dünya'nın etrafındaki yörünge ortamının resmi ortaya çıkmaya başlayacaktı. 1962'de NASA'nın Mariner 2'si başka bir gezegen olan Venüs'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu ve 1964'te ilk radyo astronomi uydusu olan İngiltere'nin Ariel 2'si yörüngeye girdi.

1960'ların uzay yarışı, Apollo programının başarılı ay inişleriyle doruğa ulaştı. Dünya'daki bilim adamları, ilk kez, başka bir gök cisminin bozulmamış kaya parçalarını ellerinde tutabildiler. SSCB, kendi başarılarını, yerleşik aletleriyle 25 ay toprağı örneğini analiz eden ay gezgini Lunokhod ile kutladı.

1968'de NASA, ABD'ye göre uzaydan daha geniş evreni incelemeye yönelik ilk girişim olan Stargazer lakaplı Yörüngeli Astronomik Gözlemevi 2'yi başlattı. Bugün. Sadece bir yıl sonra, Hubble Uzay Teleskobu için planlar şekillenmeye başladı, ancak büyük teleskobu yerden kaldırmak yirmi yıldan fazla sürecekti.

O zamandan beri, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, aylar ve asteroitler dahil olmak üzere güneş sistemindeki cisimleri incelemek için düzinelerce sonda gönderildi. Uzay teleskopları, her zamankinden daha güçlü yer tabanlı teleskoplarla birlikte, yıldızlarla dolu gökyüzünü, eski kabile üyelerinin hayal bile edemeyeceği ayrıntılarla ortaya çıkardı.

2021 Noel Günü'nde fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, binlerce yıl önce başlayan ve mütevazı başlangıçlardan büyüyen bu sonsuz çabanın zirvesini temsil ediyor. Yine de, gökbilimciler ne kadar çok görürse, o kadar çok soru ortaya çıkıyor ve evrenin doğası ve içindeki yerimiz hakkındaki büyük soruların cevapları belirsizliğini koruyor.

Hubble uzay teleskobu

Hubble uzay teleskobu. 1991

Astronomi Türleri

Geçtiğimiz yüzyılda, astronomi genel olarak iki kampa bölünmüştür - gözlemsel astronomi (gece gökyüzü hakkında veri toplamak için teleskoplar ve kameralar kullanarak) ve teorik astronomi (bu verileri nesnelerin ve fenomenlerin nasıl çalıştığını analiz etmek, modellemek ve teorize etmek için kullanmak).

Birbirlerini tamamlarlar, ancak bu iki geniş kategori içinde modern astronomi, astrometriden ötegezegenbilime kadar, özünde örtüşen ancak gökbilimcilerin yaptığı birçok şeyi açıklamaya yardımcı olan birçok alt küme içerir. İşte hepsinin anlamı:
  • Astrometri: Bu eski astronomi dalı, güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerinin kesin hesaplamalarıyla ilgilidir. Güneş ve ay tutulmaları ve meteor yağmurlarının tahminlerini içerir. Aynı zamanda, güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi ve karakterizasyonu ile ilgilenen nispeten yeni ve çok heyecan verici bir alan olan ötegezegenolojiyi de içerir.
  • Gezegen astronomisi: Güneş sistemi nasıl oluştu? Bu, güneş sistemindeki gezegenlerin, ayların ve diğer nesnelerin oluşumuna, evrimine ve ölümüne odaklanan gezegen astronomisine nüfuz eden temel sorudur, aynı zamanda gezegen jeolojisini de içerir.
  • Astrofizik: Astrofizikçiler, fizik yasalarını ve teorilerini astronomik gözlemlere uygularlar. Evrenin nasıl yaratıldığının ve nasıl geliştiğinin ve gelişeceğinin arkasındaki mekanizmayı anlama girişimidir.
  • Astrokimya: Astrokimyacılar, uzaydaki atomların, moleküllerin ve iyonların bileşimini ve reaksiyonlarını inceler.
  • Astrobiyoloji: Ortaya çıkan ve şimdilik büyük ölçüde teorik olan bu astronomi alanı, Dünya'nın ötesindeki yaşamın incelenmesidir.
  • Yıldız astronomisi: Güneşin ve yıldızların yaşam döngüsü ve yapısının incelenmesi, yıldız astronomisi, yıldızların sınıflandırılması ve yıldız popülasyonları ile ilgilidir.
  • Galaktik astronomi: Gökbilimciler galaksimiz Samanyolu'nu incelerken, galaksi dışı gökbilimciler bu yıldız gruplarının nasıl oluştuğunu, değiştiğini ve öldüğünü belirlemek için onun dışına bakarlar.
  • Kozmoloji: Bazen astronomi anlamında kullanılsa da, kesin olarak konuşursak, kozmoloji, evrenin kökeni ve doğası bilimini ifade eder. Kozmolojideki anahtar kavram, evrenin nasıl başladığına dair en yaygın kabul gören açıklama olan Büyük Patlama Teorisi'dir. Kozmoloji ayrıca sicim teorisi, karanlık madde ve karanlık enerji ve çoklu evren kavramı dahil olmak üzere tamamen teorik konuları içerir.
Evren ve ikonik yaratılış sütunları

İkonik yaratılış sütunları: Soldaki Hubble uzay teleskobundan, sağdaki yeni James Webb teleskobundan görüntüler

Optik, Kızıl ötesi ve Radyo Astronomi nedir?

Tüm astronomi, radyo, mikrodalga, kızılötesi, görünür, ultraviyole, X-ışını ve gama ışınlarını içeren elektromanyetik spektrumun farklı dalga boylarının incelenmesidir. Orada ne olduğuna dair tam bir resim elde etmek için, gökbilimcilerin ışığın çeşitli dalga boylarını incelemeleri gerekiyor.

Optik astronomi, görünür ışığı gözlemleyen teleskoplar kullanılarak gök cisimlerinin incelenmesidir. Kızılötesi ışık, Dünya atmosferinin dışında, yani Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu gibi uzay tabanlı gözlemevleri tarafından tespit edilebilir. Radyo astronomisi, gökyüzünün radyo frekanslarında incelenmesidir; Radyo teleskopları, uzaydan gelen radyo dalgalarını algılar ve yükseltir.

Dipol antenler

Kilometre kare dizisinin Avustralya'daki sitesi, en uzak evrendeki nesneler tarafından yayılan radyo dalgalarını dinlemek için 130.000 Noel ağacı benzeri dipol anten.

Astronomi ile ilgili sorun

Evreni nasıl gözlemlerlerse gözlemlesinler, gökbilimciler sadece inceledikleri gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin anlık görüntüsünü alırlar. Bu nedenle, düzinelerce farklı astronomi dalı olmasına rağmen, pratikte bir gökbilimcinin milyonlarca ila milyarlarca yıldır var olan nesnelerin mümkün olduğunca tam bir resmini elde etmesi için birçoğunun örtüşmesi gerekir.

Astronomide devrim yaratacak gibi görünen son derece heyecan verici yeni bir teknolojinin zirvesindeyiz. James Webb Uzay Teleskobu'na ek olarak, Vera Rubin Gözlemevi tüm gökyüzü araştırması, Aşırı Büyük Teleskop ve dünyanın en büyük radyo teleskopu olan Kilometre Kare Dizisi de dahil olmak üzere bir dizi çığır açan Dünya tabanlı teleskop bu on yıl içinde çevrimiçi olacak.

Gökbilimciler, daha önce hiç görülmemiş bölgeleri ve nesneleri gözlemlemek için uzayın derinliklerini görmek üzereler.

Astronomi ve Astroloji Arasındaki Fark

Astronomi ve Astroloji farkı


Astronomi ve astroloji aynı köklerden büyümüştür. Eski uygarlıklar ve ilk kabileler, gökyüzünün yaşamları üzerinde güç sahibi olduğuna ve gök cisimlerinin hareketlerini gözlemleyerek gelecek hakkında bilgi edinilebileceğine inanıyorlardı.

İki disiplin arasındaki yakın bağ bin yıl boyunca devam etti. Astronomica'ya göre, rönesans döneminde, gökbilimciler, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayalı kararlar konusunda tavsiyelerde bulunmak için sık sık hükümdarlara kişisel danışman olarak işe alındı.

Ancak sonraki yüzyıllarda bilimsel yöntem güçlendikçe, astronomi ve astroloji birbirinden ayrıldı. Astronomi, en son teknolojiye dayanan saçma sapan veriye dayalı gözlemlerin ve doğrulanabilir tahminlerin alanı haline gelirken, astroloji, çok daha az eğitimli gelecek tahmincilerinin bir kişinin yaşam yolunu tahmin etmek için cam kristaller ve basit yıldız haritaları kullandığı yeni çağ batıl inançları alanına indirgendi.

Aslında gökbilimciler, Dünya'nın yörüngesinin düzensizliği nedeniyle, batı astrolojisinin bel kemiğini oluşturan ve yüzyıllar önce tespit edilen burçlar içindeki güneşin konumunun artık güneşin gerçek konumuyla eşleşmediğine dikkat çekiyor. Yani size Boğa burcunda doğduğunuz söylenmiş olsa da, aslında Koç burcunda doğmuş olabilirsiniz.

Astronomi Meslekleri

Yıldızlara bakmak sizin görevinizse ve bunu hayatınızın yolu haline getirmeyi düşünüyorsanız, Uluslararası Astronomi Birliği'nin web sitesinde bir gökbilimci olmak için gerekenler hakkında bazı yararlı bilgiler bulabilirsiniz. Kraliyet Astronomi Derneği'nin Kariyer bölümünde de birçok faydalı kaynak bulunmaktadır.

Zaten yolun ilerisindeyseniz ve niteliklerinize göre uygun bir açık pozisyon arıyorsanız, Amerikan Astronomi Derneği, iş kayıt sitesinde dünyanın her yerindeki her türlü açık pozisyonu listeler.

Astronomi ile ilgili bir kariyerde ne kadar kazanacağınızı merak ediyorsanız, SciJournal en yüksek ücretli on astronomi işini listeler.


En son Thoth tarafından 13 Oca 2024, 18:24 tarihinde darbelendi.
İnsanın anayurdu çocukluğudur
Jorge Amado
Cevapla

“Astronomi” sayfasına dön