Banner

Radikal Forum

Yaşama dair her ne varsa...

Felsefe Nedir?

1
Felsefe Nedir?

Kelimenin tam anlamıyla, "felsefe" terimi "bilgelik sevgisi" anlamına gelir. Geniş anlamda felsefe, insanların kendileri, içinde yaşadıkları dünya, dünyayla ve birbirleriyle olan ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya çalıştıklarında üstlendikleri bir faaliyettir. Akademik bir disiplin olarak felsefe hemen hemen aynıdır. Felsefe okuyanlar, hayatın ™en temel sorularına cevaplarını sormak, cevaplamak ve tartışmakla sürekli meşguldürler. Böyle bir arayışı daha sistematik hale getirmek için, akademik felsefe geleneksel olarak ana çalışma alanlarına ayrılmıştır.


Metafizik

Özünde metafizik çalışması, gerçekliğin doğasının, dünyada neyin var olduğunun, neye benzediğinin ve nasıl düzenlendiğinin incelenmesidir. Metafizikte filozoflar aşağıdaki gibi sorularla boğuşurlar:
 • Bir Tanrı var mı?
 • Gerçek nedir?
 • Kişi nedir? Bir insanı zaman içinde aynı yapan nedir?
 • Dünya kesinlikle maddeden mi oluşuyor?
 • İnsanların akılları var mı? Eğer öyleyse, zihin bedenle nasıl ilişkilidir?
 • İnsanların özgür iradeleri var mı?
 • Bir olayın başka bir olaya neden olması nedir?


Epistemoloji

Epistemoloji, bilginin incelenmesidir. Öncelikle dünya hakkında ne bilebileceğimiz ve onu nasıl bilebileceğimiz ile ilgilidir. Epistemolojide tipik endişe soruları şunlardır:

Bilgi nedir?
 • Hiç bir şey biliyor muyuz?
 • Ne bildiğimizi nasıl bilebiliriz?
 • Bazı şeyleri bildiğimizi iddia etmekte haklı olabilir miyiz?
Etik

Etik çalışması genellikle ne yapmamız gerektiği ve ne yapmanın en iyi olacağı ile ilgilidir. Bu sorunla mücadele ederken, neyin iyi ve doğru olduğuna dair daha büyük sorular ortaya çıkıyor. Bu nedenle, etikçi aşağıdaki gibi soruları yanıtlamaya çalışır:
 • İyi olan nedir? Eylemleri veya insanları iyi yapan nedir?
 • Doğru olan nedir? Eylemleri doğru yapan nedir?
 • Ahlak nesnel mi yoksa öznel mi?
 • Başkalarına nasıl davranmalıyım?
Mantık

Felsefe çalışmasının bir diğer önemli yönü, insanların ™bu sorulara verdikleri cevaplar için verilen argümanlar veya nedenlerdir. Bu amaçla filozoflar, argümanların doğasını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar. Mantıkçılar şu gibi sorular sorarlar:
 • ''İyi" veya "kötü" akıl yürütmeyi ne oluşturur?
 • Belirli bir akıl yürütmenin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl belirleriz?

Felsefe Tarihi

Felsefe çalışması, yalnızca bu ™tür sorulara kendi cevaplarını oluşturmayı değil, aynı zamanda insanların geçmişte bu tür soruları nasıl cevapladıklarını anlamaya çalışmayı da içerir. Dolayısıyla, felsefenin önemli bir kısmı onun tarihidir, bu sorularla ilgili cevapların ve argümanların tarihidir. Felsefe tarihini incelerken, aşağıdaki gibi tarihi şahsiyetlerin fikirleri araştırılır:
 • Eflatun
 • Aristo
 • Aquinas
 • Descartes
 • Locke
 • Hume
 • Kant
 • Nietzsche
 • Marx
 • Mill
 • Wittgenstein
 • Sartre
Felsefe çalışmasını motive eden şey, yalnızca cevapların veya argümanların kendileri değil, argümanların iyi ve cevapların doğru olup olmadığıdır. Dahası, felsefenin çeşitli alanlarındaki soruların ve konuların çoğu örtüşür ve hatta bazı durumlarda birleşir. Bu nedenle, hemen hemen her disiplinde felsefi sorular ortaya çıkar. Bu nedenle felsefe aynı zamanda aşağıdaki alanları da kapsar:
 • Hukuk felsefesi
 • Din felsefesi
 • Zihin felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Tarih felsefesi
 • Feminizim felsefesi
 • Edebiyat felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Dil felsefesi
İnsanın anayurdu çocukluğudur
Jorge Amado
Cevapla

“Felsefe” sayfasına dön